Casal d'Estiu

Horaris activitats
Aquí penjem l'horari de les activitats de tot el Casal d'estiu, i els Pares i Mares s'ho poden descarregat en format PDF i tamany A4 per tal que s'ho puguin imprimir i tenir mes a mà.
Accés CASAL DIMAAccés a la web DIMA