Casal d'Estiu

6 ALTRES ACTIVITATS: BICICLETES I PATINS

En l’horari establert tenim previst que un dia a la setmana, les diferents franges d’edats experimentin un taller molt diferent a la resta. Estem parlant del taller de bicicletes i patins, en el qual els nens/es podran dur de casa les seves bicicletes, patins o patinets amb els que podran gaudir de diferents circuïts, competicions, etc que establiran els monitors dins de l’escola.


Accés CASAL DIMAAccés a la web DIMA