Casal d'Estiu

10 RECOLLIDA I RETORN DELS NENS/ES. SERVEI D’ACOLLIDA I ESMORZARS.

  1. Els monitors rebran als alumnes a l’escola on passaran llista del grup que se’ls ha assignat. (FULL DE LLISTA DE GRUP)
  2. Durant el procés d’inscripció, els pares hauran d’haver reflectit si el seu fill o fill/a assistirà com a “fixa” al servei de menjador i /o al servei d ’acollida tant del matí.
  3. Cada matí, el coordinador de l’Estada confirmarà de cada grup el número de nens que es queden a menjador i/o acollida de forma fixa y anotarà els possibles casos “eventuals” per tal de comunicar tot plegat al servei de menjador i d’ acollida respectivament.
  4. Cada monitor anotarà els nens que li marxaran a menjador cada dia per entregar-los personalment al monitor/s que es faran càrrec del trasllat a menjador.
  5. El director del campus designarà un monitor que farà la tasca de control i trasllat a menjador. La supervisió d’aquesta tasca dependrà directament del coordinador del Casal.
  6. L’estada disposarà d’un servei d’acollida a les 8.00 del matí per tal d’acollir els nens/es que utilitzaran aquest servei abans de l’inici de les activitats.
  7. Si algun nen/a torna per sí sol cap a casa haurà de presentar una autorització degudament signada pels pares.
  8. Si algun pare vol que els seu fill/a sigui recollit per un altre pare/mare caldrà també que signi una autorització per a tal efecte.
  9. Els pares hauran de reflectir en la inscripció si el seu nen/a ha de dur algun tipus de dieta específic
  10. Els esmorzars seran de 10.15 a 10.45 tots els dies.Accés CASAL DIMAAccés a la web DIMA