Casal d'Estiu

1 MARC INSTITUCIONAL

Aquesta associació es va crear amb la intenció de donar un servei a les escoles per mitjà de l’ AMPA què és qui la contracte. Aquest servei surt fruit d’una inquietud de voler fer esport entre d’altres activitats dins l’escola aprofitant el temps de lleure del nens/es de l’ escola. Hi ha poblacions que no donen tota la oferta convenient per una demanda que a dia d’avui és tant gratificant i necessària com són les activitats o tallers psicomotrius, dansa, patinatge i multiesports entre d’altres. I és aquí on la empresa A.Multiesports DIMA s’encarrega de satisfer aquestes necessitats.

Accés CASAL DIMAAccés a la web DIMA