Casal d'Estiu

3 MARC SOCIOPEDAGÒGIC

Aquesta empresa fa front a uns objectius complementaris en l’ensenyament motriu i intel·lectual del nens que formen part dels tallers que fem. Aquestes classes són molt formatives a nivell físic i de conducta ja què es treballa en tot moment allò que pertoca i és útil en el seu aprenentatge segons el seu nivell i edat. Hi ha una intenció de potenciar el nivell de relació amb altres alumnes de grups i cursos diferents. Tot això mitjançant les sessions, dirigides en tot moment pel monitor i gestionades pel coordinador i director del Casal, treballades al llarg de tot el mes amb el seu seguiment oportú i planificació prèvia.

Hi ha diversos objectius entre els quals destaquem:

-Fomentar la pràctica esportiva i intel·lectual lúdica en el temps d’estiu i de vacances del nen, mitjançant la pràctica de diferents esports i aprenentatges que ajudin a la seva formació.

-Oferir noves sensacions i experiències als nens davant situacions i activitats individuals o col·lectives en les que siguin ells els protagonistes.

-Aprendre a respectar les normes i regles d’aquells esports o jocs en que participin.

-Respectar les normes i conductes de convivència i de relació amb la resta de companys.

A part de tot això, ens adaotem als trets d’identitat de cada escola i que la empresa respecta i es comparteix.

Com  pre exemple si és ecola Verda, Llengua estrangera, Coeducació entre d'altres.

Des de MULTIESPORTS DIMA fem de tots aquests aspectes, el motor d’una iniciativa innovadora, moderna i adaptada a les necessitats dels nostres infants i adolescents.

Aquest projecte proporcionarà als nens/es que en participin, a més de bones estones d’emocions mitjançant la pràctica esportiva, una continuïtat lògica en el seu procés d’aprenentatge motriu que ja desenvolupen a les seves respectives escoles. És a dir, tot i que de ben segur el caire dels continguts i activitats proposades és sobretot lúdic, aquests no deixen de ser un reforç important al treball que els nens desenvolupen en el seu dia a dia escolar en l’àmbit de l’activitat física i esportiva.Accés CASAL DIMAAccés a la web DIMA