Casal d'Estiu

9 ORGANITZACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

Les activitats tindran una durada específica de 50 minuts de treball. Els 5 darrers minuts de cada activitat, més els 5 primers minuts de la següent serviran per dinamitzar les rotacions i l’ inici de les següents activitats.

Variabilitat d’espais de pràctica:

  • Amb l’objectiu de trencar la monotonia del dia a dia, tenim previst que, en dies puntuals, la pràctica d’algunes de les activitats establertes en els quadrants horaris es desenvolupi en espais diferents als habituals. És per això que de tant en tant muntarem sortides a espais de la nostra població que puguin estar mínimament habilitats per desenvolupar-les, com si d’una excursió es tractés.


Accés CASAL DIMAAccés a la web DIMA