Casal d'Estiu

PROJECTE EDUCATIU


Des de l'Associació Multiesports DIMA elaborem un projecte educatiu de Casal d'Estiu, per a cada escola concreta.


I per tant ho adaptem a cada filosofia d'escola.

Accés CASAL DIMAAccés a la web DIMA